CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Polityka jakości

Polityka jakości

Nadrzędnymi celami działalności Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim są:

  • doskonalenie nauczycieli i doradztwo metodyczne,
  • informacja pedagogiczna i wydawnictwo.
  • wspomaganie szkół i placówek oświatowych.

Dążymy również do zaspokojenia potrzeb naszych Klientów poprzez oferowanie usług najwyższej jakości oraz staranną, profesjonalną ich organizację.

Gwarancją osiągnięcia powyższych celów jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry Centrum oraz systematyczna ewaluacja satysfakcji Klientów.

Dyrektor i Pracownicy Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązują się do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz deklarują przestrzeganie polityki jakości realizowanej zgodnie z normą ISO 9001:2015.