Historia WODN

11 maja 1989 roku Decyzją Wojewody Piotrkowskiego powołany został Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli o charakterze wojewódzkim, który swą działalność rozpoczął 1 września 1989 r. Siedzibą Ośrodka był budynek przy ulicy Słowackiego 114/116. W roku 1996 Ośrodek został przeniesiony do budynku przy ulicy Dąbrowskiego 13, w którym znajduje się obecnie. Organem prowadzącym Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim jest Urząd Marszałkowski w Łodzi, a nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim jest publiczną placówką oświatową oferującą doskonalenie zawodowe dla dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników samorządowych zajmujących się edukacją i innych osób. Ośrodek działa na terenie województwa łódzkiego, a w szczególności obejmuje swoim zasięgiem miasta: Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Bełchatów, Radomsko, Opoczno i powiaty: piotrkowski, tomaszowski, bełchatowski, radomszczański i opoczyński.