Konkursy programu ERASMUS+ ogłoszone przez Komisję Europejską

Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej zaprasza do zapoznania się z informacjami na temat konkursów organizowanych przez Komisję Europejską w obszarze kształcenia zawodowego i kształcenia przez całe życie. Informacje można znaleźć pod linkiem:
https://efs.men.gov.pl/informacja-o-konkursach-programu-erasmus-ogloszonych-przez-komisje-europejska/