III edycja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "tradycyjny sad"

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w III edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Tradycyjny Sad". Projekt skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i realizowany w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Tematem przewodnim projektu jest zdobycie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych, szeroka promocja tej wiedzy oraz założenie mini sadu złożonego z tradycyjnych odmian sadowniczych, sadzonych w sposób swobodny - w trzeciej edycji są to śliwy. Rejestracja trwa do 16 lutego 2020 roku. Szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej www.tradycyjnysad.pl