CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Współczesny fitness w lekcji wychowania fizycznego formą podnoszącą atrakcyjność zajęć i poprawiającą kondycję fizyczną

Współczesny fitness w lekcji wychowania fizycznego formą podnoszącą atrakcyjność zajęć i poprawiającą kondycję fizyczną

Prowadzący: Aldona Bąk

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli:

Współczesny fitness w lekcji wychowania fizycznego formą podnoszącą

atrakcyjność zajęć i poprawiającą kondycję fizyczną

Spotkania warsztatowe:

Styczeń 2022 r.

Marzec 2022 r.

Kwiecień 2022 r.

Maj 2022 r. – spotkanie podsumowujące pracę sieci.

Kontakt: a.bak@wodn.piorkow.pl