CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Skuteczne wspomaganie

Skuteczne wspomaganie

Sieć dla wszystkich nauczycieli przedmiotowych oraz specjalistów pracujących z uczniami niepełnosprawnymi.
Prowadzący: Aldona Kacpura

1. 26 października 2021 roku (wtorek) o godzinie 15.30 w siedzibie Ośrodka w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 13.
Cel spotkania: określenie potrzeb wynikających ze specyfiki pracy z uczniami niepełnosprawnymi, wymiana doświadczeń i ustalenie harmonogramu pracy sieci.
2. 30 listopada 202 1roku (wtorek) o godzinie 15.30
Cel: wymiana doświadczeń w pracy z uczniami ze spectrum autyzmu na różnych poziomach edukacji. Dobór metod, środków, organizacja procesu nauczania – wymiana doświadczeń.
3. 22 luty 2021 r. (wtorek) o godzinie 15.30
Cel spotkania: Jak sobie radzić w sytuacjach trudnych w pracy z uczniami z niepełnosprawnościami? Dostosowanie wymagań edukacyjnych a możliwości szkoły – wymiana doświadcz

Przewidywany czas zajęć: 2 godziny
Więcej informacji: a.kacpura@wodn.piotrkow.pl