CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Praca z lekturą obowiązkową w szkole ponadpodstawowej

Praca z lekturą obowiązkową w szkole ponadpodstawowej

Adresatem są nauczyciele poloniści szkół ponadpodstawowych.
Prowadzący: Anetta Grudzień

Spotkania sieci będą związane tematycznie z następującymi zagadnieniami: metodyka pracy, realizacja podstawy programowej, sposoby radzenia sobie z problemami w realizacji programu, omawiania lektur.
Terminy spotkań:
11.10.2021r. godz. 17- 19.15 - spotkanie inaugurujące w formie warsztatu diagnostyczno – rozwojowego, zaplanowanie tematyki i form szkoleniowych przewidzianych do realizacji.
18.11.2021r. godz. 17- 19.15- omówienie pomysłów służących sprawdzaniu znajomości lektur, aktywizowaniu uczniów, sposobów motywowania do pisania dłuższych wypowiedzi pisemnych (bariera 250, 400 słów), ocena kontekstów, zadawanie pytań z własnej perspektywy, gromadzenie materiałów we wspólnej przestrzeni Wakelet .
10.01.2022r. godz.17-19.15, jw.
28.3.2022r. godz. 17- 19.15- podsumowanie pracy sieci, ewaluacja.

Kontakt: a.grudzien@wodn.piotrkow.pl