CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Eksperyment – nauczanie przez doświadczanie

Eksperyment – nauczanie przez doświadczanie

Prowadzący: Anna Kosmowska

Harmonogram spotkań

  1. 29 listopada 2021
    Spotkanie organizacyjne. Omówienie potrzeb, wyznaczenie celów i przydzielenie zadań na kolejne spotkania z uwzględnieniem aktualnych potrzeb edukacyjnych.
  2. 17 stycznia 2022
    Przedstawienie metod i form pracy wykorzystanych w nauczaniu chemii. Wymiana doświadczeń i pomysłów na prowadzenie lekcji oraz stworzenie planu wdrożenia przedstawionych pomysłów na realizację poszczególnych zagadnień podstawy programowej.
  3. 26 maja 2021
    Omówienie przeprowadzonych zajęć, podzielenie się doświadczeniami płynącymi z przeprowadzonych lekcji.

kontakt: a.kosmowska@wodn.piotrkow.pl