Sieci współpracy i samokształcenia

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi sieci współpracy i samokształcenia, które umożliwiają nauczycielom wymianę doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych, dzielenie się dobrymi praktykami i uzyskanie wsparcia dydaktyczno-metodycznego. Sieci współpracy i samokształcenia tworzą zespoły nauczycieli lub dyrektorów z różnych szkół i przedszkoli, którzy współpracują ze sobą w ramach wybranego przedmiotu, problemu czy zagadnienia. Członkowie sieci przede wszystkim korzystają z własnych doświadczeń, ale mogą również uczestniczyć w spotkaniach prowadzonych przez ekspertów. Członkowie sieci pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia. Zachęcamy do dzielenia się swoimi pomysłami, wymiany doświadczeń i dołączenia do WODN-owskich sieci współpracy i samokształcenia!

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA
DLA NAUCZYCIELI i DYREKTORÓW SZKÓŁ i PLACÓWEK
w roku szkolnym 2020/2021