Podsumowanie obchodów Roku św. Jana Pawła II w WODN-ie