Padlet

LINK (wirtualna tablica, na której możemy umieszczać wiadomości i zadania dla uczniów, materiały edukacyjne, pliki, prezentacje, linki, zdjęcia filmy; umożliwia kontakt, otrzymywanie informacji zwrotnej oraz współpracę miedzy nauczycielem i uczniami)