LearningApps

LINK (darmowa aplikacja do tworzenia zadań i gier dla uczniów, m.in. łączenie w pary, linia czasu, wisielec, milionerzy, zadania z lukami, krzyżówki)