Rok 2019 – Rokiem matematyki i Rokiem Stanisława Moniuszki