CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Erasmus+

Erasmus+

Realizując swoje podstawowe zadania statutowe, jakimi jest m.in. organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz z wprowadzonych zmian w systemie oświaty, WODN w Piotrkowie Trybunalskim wnioskuje aktualnie o finansowanie z europejskiego programu edukacyjnego Erasmus+. W przypadku uzyskania akceptacji przez Narodową Agencję i wygrania konkursu wniosków, nasz Ośrodek stanie się organizacją wysyłającą podległą terytorialnie kadrę nauczycielską na zagraniczne formy doskonalenia finansowane całkowicie ze środków unijnych. Główny zamysł projektu dotyczy realizacji obowiązkowych szkoleń branżowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego. Wyniki konkursu znane będą na przełomie maja i czerwca. Jeżeli WODN otrzyma dofinansowanie, indywidualne mobilności wyselekcjonowanych nauczycieli rozpoczną się jesienią br. i będą realizowane przez najbliższe dwa lata.