CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Do pobrania

Do pobrania

Zgłoszenie na formy doskonalenia

Zgłoszenie na szkolenie rady pedagogicznej

Skierowanie na formę doskonalenia

Deklaracja przystąpienia do wspomagania szkół i placówek

Oferta Edukacyjna Rok szkolny 2022/23

Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2, 97-300 Piotrków Trybunalski, jako administrator danych osobowych, informuje, iż:

  • Podanie w zgłoszeniu danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu organizacji szkolenia (np. wydania zaświadczenia);
  • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
  • Podane dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.);
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia szkolenia lub końca danego roku szkolnego;
  • Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.