Zmarł Zenon Bartczak, wieloletni nauczyciel i dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim

Fot. Portal miejski UM Piotrków Tryb. Dariusz Śmigielski

Dnia 10 stycznia 2022 roku, w wieku 92 lat zmarł Zenon Bartczak, długoletni Dyrektor i Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego oraz Honorowy Obywatel Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Urodzony w 1930 roku w Postękalicach k/Bełchatowa. Przerwaną w czasie okupacji naukę w szkole powszechnej dokończył po wojnie, wstępując najpierw do Miejskiego Gimnazjum w Bełchatowie, a następnie do Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. Bezpośrednio po maturze podjął pracę w szkołach podstawowych w Brzezinach i Bełchatowie. W latach 1956-1962 był kierownikiem Szkoły Podstawowej w Gorzędowie. Studia wyższe ukończył w Krakowie w 1963 r. W tym samym roku został powołany na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńsku. Jako pierwszy organizator i dyrektor tej szkoły średniej prowadził ją do 1970 roku.

W 1970 roku został powołany na stanowisko dyrektora i Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie do 1992 roku. Po odejściu na zasłużoną emeryturę utrzymywał ścisłą współpracę z ukochaną szkołą słynnym „Chrobrym”. Przez wiele lat aktywnie pracował, organizując i kierując Muzeum Szkoły, które na terenie „Chrobrego” funkcjonuje do tej pory i stanowi cenne źródło wiedzy na temat historii szkoły, jej absolwentów i pracowników.

Pan Zenon Bartczak był również inicjatorem i jednym z najbardziej aktywnych członków Towarzystwa Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie.
Wraz z Piotrkowskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk w 2005 roku wydał monumentalną monografię i LO im. Bolesława Chrobrego „Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. Dzieje. Wychowankowie. Absolwenci”, szkoły, którą współtworzył, pokochał i której oddał znaczną część swojego zawodowego życia. W roku 2010 wydał podobną monografię poświęconą II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim „II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim”. Książka doczekała się dwóch wydań. Wymienione publikacje zostały wydane ponownie w roku jubileuszowych obchodów 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego.

Przez cały okres pracy współpracował z licznymi placówkami naukowymi, z historykami, placówkami oświatowymi, w tym z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Piotrkowie Trybunalskim, dziś Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego.

Pana Zenona Bartczaka zapamiętamy jako niezwykle pracowitego, zaangażowanego pedagoga, propagatora wiedzy regionalnej związanej z historią piotrkowskich liceów. Serdecznego Kolegę i Przyjaciela młodzieży, ciepłego Człowieka.

Zenon Bartczak za swą wieloletnią pracę pedagogiczną był wielokrotnie odznaczany i nagradzany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi czy też Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W roku 2017 Rada Miasta przyznała p. Zenonowi Bartczakowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022 r. o godzinie 14.15 w kaplicy na cmentarzu katolickim w Piotrkowie Trybunalskim. Niech odpoczywa w pokoju.

Konrad Chęciński – doradca Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego

Barbara Śpiewak – konsultant Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego