Zaproszenie na warsztaty metodyczne : WYKORZYSTANIE W NAUCZANIU PAKIETU
OFFICE 365 I APLIKACJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH
Serdecznie zapraszam na warsztat metodyczny:
Wykorzystanie w nauczaniu pakietu office 365 i aplikacji współpracujących

Termin warsztatu: zostanie podany po zebraniu odpowiedniej ilości uczestników
Miejsce spotkania: online
Program:
- planowanie pracy w grupach w ramach narzędzia Teams;
- stosowanie możliwości One Note w sprawdzaniu umiejętności uczniów;
- tworzenie prezentacji w Sway i Wakelet;
- obsługiwanie aplikacji, m.in. canva, buncee, kahoot;
- przykłady dobrych praktyk.

Proszę o wcześniejsze zarejestrowanie uczestnictwa.

Marlena Kowalska

ZAPISZ SIĘ