XXIII Konkurs Interdyscyplinarny Ekologiczno - Regionalny zostaje,
w związku z przeprowadzeniem tylko etapu szkolnego, unieważniony.W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID -19 oraz powołując się na § i l e rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że XXIII Konkurs
Interdyscyplinarny Ekologiczno - Regionalny zostaje, w związku z przeprowadzeniem tylko
etapu szkolnego, unieważniony.

Wskutek pandemii, konkurs został przeprowadzony tylko w pierwszym etapie
szkolnym. Uczestnicy etapu szkolnego, na podstawie § i l e ust. 3 rozporządzenia
o szczegółowych kryteriach organizowania konkursów i olimpiad, nie otrzymują żadnych
uprawnień przewidzianych rozporządzeniem w sprawie przeprowadzenia konkursów.
Jednocześnie zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym.