Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe organizowane przez KO w Łodzi – opracowywanie zadań i recenzowanie prac konkursowych

Łódzki Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów do opracowania:

- zadań na trzy etapy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół
podstawowych w roku szkolnym 2020/2021,

- recenzji zadań konkursowych opracowanych na trzy etapy Wojewódzkich Konkursów
Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi: https://www.kuratorium.lodz.pl/ w zakładce KOMUNIKATY.