VI. EDYCJA DNIA GŁOŚNEGO CZYTANIA BIBLIIWojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Miejska Biblioteka Publiczna
i Centrum idei ,,Ku Demokracji” w Piotrkowie Trybunalskim
przygotowują VI. Dzień Głośnego Czytania Biblii. Celem projektu jest realizowanie podstawowych kierunków polityki oświatowej - wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych oraz upowszechnianie czytelnictwa i pogłębianie znajomości biblijnych tekstów.

VI. edycję Dnia Głośnego Czytania Biblii objęli patronatem honorowym:

  • Arcybiskup Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki,
  • Tobiasz Bocheński Wojewoda Łódzki,
  • Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego,
  • Waldemer Flajszer Łódzki Kurator Oświaty
  • Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Projekt jest skierowany do uczniów wszystkich typów szkół. Tematem tegorocznej edycji jest Księga Jeremiasza.

Ze względu na sytuację związaną z pandemią Głośne Czytanie można przeprowadzić również w formie hybrydowej. Uczniowie mogą samodzielnie czytać Księgę Jeremiasza w domu, rodzinie, w klasach lub mniejszych grupach. Z realizacji projektu prosimy przesyłać krótki filmik, nagranie głosowe lub zdjęcia na i.mazurczyk@wodn.piotrkow.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu WODN ul. Dąbrowskiego 13 w Piotrkowie Tryb. Termin nadesłania relacji upływa
15 listopada 2020 r. Z przekazanych materiałów zostanie utworzony film, który ukaże się po 1 grudnia 2020 r. na stronie Organizatorów.

Zapraszamy również do udziału w konkursie plastycznym, pt. ,,Jeremiasz – prorok cierpliwego miłosierdzia Boga”, który jest integralną częścią projektu.

Załącznik nr 1-Regulamin

Załącznik nr 2-Zgoda na udostępnianie wizerunku