Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Zachęcamy do zapoznania się z dwoma rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniającymi rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1110 i 1111).

Rozporządzenie MEN z dn. 25 VI 2020 r (Dz.U. poz. 1110)

Rozporządzenie MEN z dn. 25 VI 2020 r. (Dz. U. poz. 1111)