Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 4 IX 2020

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1539).

Rozporządzenie MEN z dnia 4 września 2020 r.