Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 18 listopada 2020 r.

19 listopada zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2047). Rozporządzenie to określa m.in. zasady wypłacania nauczycielom dodatku 500+.

Rozporządzenie MEN z dnia 18 listopada 2020 r. po. 2047