ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE ZASAD PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2020 ROKU

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku. W dokumencie zostały ujęte m.in. procedury, terminy oraz czynności związane z przeprowadzeniem egzaminów.

Nowelizacja Rozporządzenia MEN
Uzasadnienie Rozporządzenia Nowelizacji MEN
Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020