Rozporządzenie dla szkół prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 642).

Rozporządzenie MEN