REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,Jan Paweł II – Jego talent i pasje”

W ramach obchodów Roku św. Jana Pawła II Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt.
,,Jan Paweł II – Jego talent i pasje”.Konkurs adresowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO,,Jan Paweł II – Jego talent i pasje”
Zgoda rodczica lub opiekuna prawnego