Programy edukacyjne: Projekt z ZUS i Lekcje z ZUS

Zachęcamy do udziału w programach edukacyjnych organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, i Oddział w Łodzi: „Projekt z ZUS” oraz „Lekcje z ZUS”.
„Projekt z ZUS” jest adresowany uczniów szkół podstawowych i polega na wysłuchaniu przez dzieci lekcji nt. ubezpieczeń społecznych i ich roli w życiu każdego człowieka. „Projekt z ZUS” może być prowadzony w każdym czasie (przez cały rok) we wszystkich szkołach, które się do niego zgłosiły.
„Lekcje z ZUS” skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych. Projekt powstał by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. „Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.
Po zrealizowaniu „Lekcji z ZUS” każdy uczeń może wziąć udział w olimpiadzie wiedzy „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.
Każda szkoła otrzymuje bezpłatne materiały dydaktyczne opracowane we współpracy z metodykami oraz opiekę merytoryczną.
Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie https://www.zus.pl/edukacja/szkoly-podstawowe/projekt-z-zus oraz https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/o-projekcie-lekcje-z-zus