ppłk. Halina Kępińska-Bazylewicz ps. "Kora"

Archiwum MOK w Tomaszowie Mazowieckim

Nie żyje ppłk. Halina Kępińska-Bazylewicz ps. "Kora", legendarna łączniczka 25. Pułku Piechoty Armii Krajowej, wieloletni wiceprezes Zarządu Okręgu Piotrków Trybunalski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Honorowa Obywatelka Piotrkowa Trybunalskiego. Miała 98 lat. Zmarła 28 grudnia 2021 roku w szpitalu w Bełchatowie.

Urodziła się 2 stycznia 1923 roku w Grudziądzu. Ojciec Lucjan Kępiński był zawodowym oficerem, pułkownikiem Wojska Polskiego. Matka Maria z Jastrzębiec-Białostockich była znakomitą pianistką. Halina Kępińska we wrześniu 1939 r. była harcerką działającą w Lidze Obrony Przeciwlotniczej w Skierniewicach. W połowie miesiąca zgłosiła się jako ochotniczka do pracy przy polskich jeńcach w szpitalu jenieckim w Skierniewicach. W czasie okupacji niemieckiej była łączniczką Kierownictwa Dywersji „Kedyw” w Piotrkowie Trybunalskim i 25 pp AK.Na początku 1940 roku, w obawie przed aresztowaniem, rodzina przeniosła się do Piotrkowa Trybunalskiego.

Tutaj Halina Kępińska uczęszczała na tajne komplety, gdzie nawiązała kontakty z patriotyczną młodzieżą. Już w lutym 1941 r. została zaprzysiężona w Związku Walki Zbrojnej i przybrała pseudonim „Kora”. Początkowo zajmowała się kolportażem podziemnej prasy i nasłuchem radiowym. Odbyła przeszkolenie sanitarne i łączności. W lutym 1943 r. dostała przydział do Komendy Dywersji jako łączniczka. Od tego czasu przewoziła do oddziałów partyzanckich rozkazy, broń, prasę konspiracyjną oraz pilotowała ochotników na partyzantów. Udając folksdojczkę w lutym 1944 r. przeprowadziła brawurowe, samodzielne rozpoznanie strażnicy SS w Bujnach k. Piotrkowa Trybunalskiego. Dzięki temu kilka dni później połączone oddziały partyzanckie „Burza” i „Grom” przeprowadziły udaną akcję zdobycia dużej ilości broni i wyposażenia wojskowego. Oprócz częstych wyjazdów do wszystkich oddziałów partyzanckich AK w regionie piotrkowskim, Halina Kępińska pełniła funkcje sanitariuszki. Dzięki jej poświęceniu i odwadze uratowany został m. in. pchor. „Sam” Ryszard Ziółkowski, który ciężko ranny, w stanie agonalnym dowieziony został przez nią do szpitala w Piotrkowie.

W maju 1944 r. została aresztowana przez gestapo i przewieziona do więzienia w Radomiu. Mimo licznych tortur i brutalnych przesłuchań nikogo nie wydała. W lipcu udało się ją wykupić z rąk oprawców. Po utworzeniu 25. Pułku Piechoty Armii Krajowej latem 1944 r., wstąpiła do niego jako ochotniczka, pełniąc służbę sanitariuszki i łączniczki w kompanii por. Kazimierza Załęskiego "Bończy". W szeregach Armii Krajowej służyła do stycznia 1945 r. Po wojnie represjonowana przez komunistyczną bezpiekę. Pomimo tego ukończyła studia medyczne.

Halina Kępińska-Bazylewicz przez całe powojenne życie była gorliwą propagatorką wiedzy na temat Armii Krajowej i walk 25. Pułku Piechoty Armii Krajowej na ziemi opoczyńskiej i piotrkowskiej. Pierwsze spotkanie z młodzieżą miała już w 1958 roku.

Halina Kępińska-Bazylewicz aktywnie współpracowała ze szkołami, placówkami oświaty, różnymi instytucjami upowszechniała wiedzę na temat działań polskiego podziemia. Była aktywną uczestniczą uroczystości patriotycznych. Swoje wojenne doświadczenia opublikowała w zeszytach historycznych, jeden z nich „Dzieje 25 pp Armii Krajowej” w formie broszury został wydany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w 1994 roku, dziś Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. Uczestniczyła w spotkaniach dla nauczycieli historii organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w latach 19994-96. To były szczególnie interesujące spotkania, po obaleniu komunizmu w Polsce było duże zainteresowanie działalnością polskiego podziemia. Czerpaliśmy ogromną wiedzę ze spotkań z „Korą”. Cześć jej pamięci.

Pogrzeb Haliny Kępińskiej-Bazylewicz odbędzie się 12 stycznia 2022r.

Barbara Śpiewak- konsultant CREWiŁ w Piotrkowie Trybunalskim.