Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

3 lipca 2020 r. Minister Edukacji Narodowej ustalił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

link do zakładki Nadzór pedagogiczny na stronie www.gov.pl