Nowe rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego

W dniu wczorajszym, tj. 17.03.2021 r., w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 482)