Nowe Rozporządzenia MEN

Zachęcamy do zapoznania się z opublikowanymi w Dzienniku Ustaw tekstem jednolitym dwóch rozporządzeń:
- z dn. z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.poz. 1551),
- z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. poz. 1552).

Rozporządzenie MEN Poz.1551
Rozporządzenie MEN Poz.1552