„NAUCZYCIELE DLA JANA PAWŁA II”

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim włączył się w obchody Roku Św. Jana Pawła II inicjując wiele działań, których celem było oddanie hołdu temu niezwykłemu człowiekowi, wielkiemu Polakowi, papieżowi. Zapraszamy wszystkich nauczycieli z województwa łódzkiego do włączenia się do kolejnej akcji organizowanej przez Ośrodek: „NAUCZYCIELE DLA JANA PAWŁA II”. Celem tej akcji jest stworzenie niezwykłego kolażu poświęconego św. Janowi Pawłowi II, który będzie naszym wspólnym dziełem, gdyż zostanie stworzony z miniatur zdjęć nauczycieli z naszego województwa. Zdjęcia można przesyłać na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl do 07. grudnia 2020 roku (wysłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku i publikację wizerunku jako części kolażu na stronie internetowej i profilu na facebooku WODN w Piotrkowie Trybunalskim oraz w mediach). Prezentacja kolażu nastąpi w grudniu 2020 r. podczas konferencji online podsumowującej działanie podjęte przez Ośrodek w ramach obchodów Roku św. Jana Pawła II 2020 r. oraz na stronie internetowej Ośrodka i profilu WODN na facebooku.

Klauzula Informacyjna