Konkurs plastyczny pt. ,,Jan Paweł II – Jego talent i pasje”

Rok 2020 uchwałą Sejmu został ogłoszony Rokiem Świętego Jana Pawła II. Pragnąc uczcić naszego Rodaka, a zarazem upamiętnić 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim ogłosił konkurs plastyczny dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu było upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży dokonań Jana Pawła II – Wielkiego Polaka, a także kształtowanie postaw patriotycznych zgodnie z kierunkami polityki oświatowej MEN- wychowanie do wartości w roku szkolnym 2019/20. Na konkurs napłynęło ogółem 65 prac, w tym dzieci z oddziałów przedszkolnych 7 prac,z klas I-III - 36 prac i z klas IV-VII – 22 prace. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom za zaangażowanie w utrwalanie pamięci o Janie Pawie II. Nagrody i dyplomy zostaną dostarczone do szkół i oddziałów przedszkolnych do 26.06.2020 roku.

Protokół z międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. ,, Jan Paweł II – Jego talent i pasje”

Zapaszamy do galerii zdjęć