List Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia roku szkolnego

24 czerwca Minister Edukacji Narodowej pan Dariusz Piontkowski skierował do szkół i placówek oświatowych list z okazji zakończenia zajeć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/20. Pan Minister w liście podziękował dyrektorom i nauczycielom za profesjonalne i pełne zaangażowania wykonywanie obowiązków, szczególnie w okresie ksztalcenia na odległóść. Podziękował również rodzicom za wspieranie dzieci w nauce na odległość oraz życzył wszystkim bezpiecznych wakacji.

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/20