Konkurs Historyczny „Żołnierze Wyklęci - niezłomni obrońcy Rzeczpospolitej” II edycja

Konkurs Historyczny „Żołnierze Wyklęci - niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej” II edycja

Uprzejmie prosimy Państwa Dyrektorów Szkół i Nauczycieli historii o spopularyzowanie wśród uczniów informacji nt. Konkursu Historycznego pn.
Żołnierze Wyklęci - niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej" i motywowanie do wzięcia udziału w tym ważnym wychowawczo przedsięwzięciu.

Konkurs jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, we współpracy z Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Głównym celem konkursu jest upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Konkurs prowadzony jest na terenie województwa łódzkiego i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas V-VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Barbara Śpiewak - przewodnicząca komisji rejonowej, konsultant CRE WŁ w Piotrkowie Trybunalskim

Pytania dotyczące organizacji konkursu proszę kierować na adres e-mail:

b.spiewak@wodn.piotrkow.pl

kontakt tel.: 507 157 848

ZAŁĄCZNIKI:

1. Regulamin Konkursu dla szkół Żołnierze Wyklęci
2. Żołnierze Wyklęci informacja dla szkół
3. Broszura_ŻW_2021