Konkurs historyczny w imię miłości ojczyzny eliminacje międzyszkolne

KOMUNIKAT
w sprawie przeprowadzania
międzyszkolnego etapu XIX edycji konkursu
„W imię miłości Ojczyznyzny"

Szanowni Państwo Nauczyciele – przygotowujący uczniów do eliminacji międzyszkolnych XIX edycji konkursu „W imię miłości Ojczyzny” – uprzejmie informuję, że eliminacje międzyszkolne ze względu na zagrożenie Covid-19 zostaną przeprowadzone w Państwa szkołach w dniu 21.10.2020 r. o godz. 11.00. Na Państwa adresy e-mail zostaną przesłane testy wraz z kluczem odpowiedzi w dniu 19.10.2020 r. Prosimy Państwa o wydrukowanie testów dla uczniów w odpowiedniej ilości, przeprowadzenie eliminacji i przesłanie na adres WODN protokołów z eliminacji wraz z pracami uczniów do 28.10.2020 (z dopiskiem dla Barbary Śpiewak.)

Z poważaniem

Barbara Śpiewak - przewodnicząca Komisji

Adres do korespondencji:
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Dąbrowskiego 13
97 300 Piotrków Tryb.
Kontakt 44/649 65 66