Komunikat Dyrektora WODN


Szanowni Państwo

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim kontynuuje zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, szkoleń i innych wydarzeń do 10 kwietnia 2020r.