Informacje dotyczące etapu rejonowego XXV. Interdyscyplinarnego Konkursu Ekologiczno-Regionalnego dla uczniów siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej województwa łódzkiego

Uprzejmie informujemy, że etap rejonowy XXV. Interdyscyplinarnego Konkursu Ekologiczno-Regionalnego odbędzie się w szkole, do której uczęszcza uczeń.

Termin i zasady przeprowadzenia etapu rejonowego, ogłoszenia wyników wstępnych oraz wglądu do prac, zawarte są w regulaminie konkursu.

Informacje o zakwalifikowaniu się do etapu wojewódzkiego, uczeń i jego rodzice uzyskują ze strony internetowej Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.