Zapraszamy do współredagowania Forum Nauczycielskiego

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do współredagowania wydawanego przez nasz Ośrodek kwartalnika „Forum Nauczycielskie”.
Materiały do 94. numeru „Forum Nauczycielskiego" można przesyłać do 5 listopada 2020 r. na adres: forumnauczycielskie@wodn.piotrkow.pl lub j.szymczyk@wodn.piotrkow.pl
Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami pedagogicznymi i dobrymi praktykami, realizowanymi przedsięwzięciami, swoją wiedzą i pasją. Twórzmy razem nasze czasopismo! Wymagania techniczne związane z redakcją artykułów znajdą Państwo w numerze 91/93 FN (ostatnia strona).