Ekologiczna sesja popularnonaukowa

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalski, oprócz realizowania podstawowych zadań statutowych, podejmuje wiele działań i inicjatyw, których celem jest pomoc nauczycielom w rozwijaniu pasji, talentów, zdolności i kreatywności uczniów. Jednym z takich działań jest ekologiczna sesja popularnonaukowa adresowana do uczniów ze szkół ponadpodstawowych, która jest organizowana już od kilkunastu lat.

Tegoroczna sesja przebiegała pod hasłem „Ekologia – Tak! Tu i teraz!” i miała charakter wyjątkowy. W związku z pandemią COVID-19 sesja została zorganizowana wirtualnie, mogli w niej wziąć udział także uczniowie z siódmej klasy ze szkół podstawowych, a uczestnicy sesji zaprezentowali swoje poglądy i działania proekologiczne podejmowane w naszym regionie w formie nagrania filmu bądź opracowania prezentacji multimedialnej (uczniowie mieli za zadanie nakręcenie filmu lub przygotowanie prezentacji multimedialnej prezentującej przykłady lub pomysły działań proekologicznych w regionie, najbliższej okolicy czy środowisku albo konsekwencje postępowania szkodliwego dla natury). W tegorocznej sesji wzięli udział uczniowie z 6 szkół z Tomaszowa Mazowieckiego i Piotrkowa Trybunalskiego, którzy przygotowali interesujące prezentacje i filmy pokazujące ich poglądy, pomysły i refleksje związane z działaniami człowieka i ich wpływem na środowisko naturalne.

Z nadesłanych filmów i prezentacji została opracowana zbiorcza prezentacja, pokazująca efekt pracy uczestników sesji – prezentację można obejrzeć poniżej i na profilu WODN na facebooku. Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w sesji i za wykazanie się kreatywnością, ale także dojrzałością i świadomością ekologiczną, a nauczycielom za inspirowanie i zachęcanie do podejmowania działań ekologicznych.

Lista uczestników sesji

Link do prezentacji

Linki do prac uczestników sesji