Dzień BEZPIECZNEGO INTERNETU Z CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI WŁ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM LUTY 2022

Zapraszamy wszystkich nauczycieli do włączenia się w akcję:
„Dzień Bezpiecznego Internetu z Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim – luty 2022”.
Każdy nauczyciel, który zgłosi swój udział, otrzyma zestaw scenariuszy do przeprowadzenia lekcji o bezpieczeństwie w sieci.
Zgłoszenia przyjmowane będą do końca lutego 2022 r. Prosimy o wypełnienie ankiety pod linkiem:

ZGŁOSZENIE

Warunkiem otrzymania potwierdzenia udziału w akcji jest przesłanie sprawozdania z podjętych działań
(w dowolnej formie, np. tekst, film, prezentacja, itp.) do 20 marca 2022 r. na adres:
k.harlejczyk@crepiotrkow.edu.pl
Szczegółowe informacje:
Katarzyna Harlejczyk

Przypominamy również o zgłoszeniu swoich wydarzeń na stronie internetowej:

Zgłoś inicjatywę | SaferInternet