Bank dobrych praktyk z zakresu kształcenia na odległość

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, przygotowuje się do stworzenia banku dobrych praktyk z zakresu działalności szkół i placówek systemu oświaty oraz innych podmiotów w kształceniu na odległość, a także pracy zdalnej. Bank będzie repozytorium doświadczeń, zawierającym rozwiązania/propozycje w zakresie pracy na odległość, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Zgłoszenia można przekazywać do 26 czerwca 2020 r. za pomocą formularza dostępnego pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEwdjTA3R2l4o1OHuWGVzjQHChwfi3qafXFLse1on5FDu7mA/viewform

Przesłane opisy zostaną opracowane redakcyjnie i upowszechnione na stronie internetowej ORE/MEN. Za publikacje nie będą pobierane opłaty, a autorom zgłaszanych materiałów nie będzie wypłacane honorarium.

Z uwagi na przetwarzanie danych osobowych organizatorzy tej inicjatywy proszą, aby osobą zgłaszającą dobrą praktykę był bezpośrednio jej autor. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z przyjęciem informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz regulaminu (dostępne w formularzu).

Wszelkie pytania można kierować na adres: bankdobrychpraktyk@ore.edu.pl lub pod numerami telefonu: 22 570 83 02 i 22 570 83 20.