Aktualności

ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE ZASAD PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2020 ROKU

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku. W dokumencie zostały ujęte m.in. procedury, terminy oraz czynności związane z przeprowadzeniem egzaminów.

Czytaj więcej

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Czytaj więcej

WYTYCZNE W SPRAWIE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

WYTYCZNE W SPRAWIE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały DOKUMENT ZAWIERAJĄCY WYTYCZNE W SPRAWIE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Czytaj więcej

INFORMATOR DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I NAUCZYCIELI

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało „Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli", który jest podsumowaniem inicjatyw realizowanych w obszarze cyfryzacji szkół
oraz działań podjętych przez MEN w związku z pandemią koronawirusa.

Czytaj więcej

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,Jan Paweł II – Jego talent i pasje”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,Jan Paweł II – Jego talent i pasje”

,,Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście moją nadzieją!”

Czytaj więcej

Komunikat Dyrektora WODN

Szanowni Państwo
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim kontynuuje zawieszenie wszystkich stacjonarnych zajęć dydaktycznych, szkoleń i innych wydarzeń do 24 maja 2020r.

Czytaj więcej

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe organizowane przez KO w Łodzi – opracowywanie zadań i recenzowanie prac konkursowych

Łódzki Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów do opracowania: - zadań na trzy etapy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021, - recenzji zadań konkursowych opracowanych na trzy etapy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi: kuratorium.lodz.pl w zakładce KOMUNIKATY.

Czytaj więcej

Projekt „Wiktoria 1920”

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o rozpoczęciu cyklu historycznego poświęconego Bitwie Warszawskiej – „Wiktoria 1920”. Przez najbliższe 7 miesięcy, co tydzień, na stronie niepodlegla.gov.pl oraz na łamach prasy, publikowane będą materiały, które pokażą jak wyglądały kolejne tygodnie 1920 roku. Projekt realizowany jest przez Biuro Programu „Niepodległa” we współpracy z Ośrodkiem KARTA.

Czytaj więcej

Rozporządzenie dla szkół prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 642). (Rozporządzenie MEN).

Czytaj więcej