Aktualności

Pożegnanie Pana Marcina Gąsiora

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w nocy z 22 na 23 lutego 2021 roku zmarł pan Marcin Gąsior, wieloletni dyrektor Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, mąż naszej Koleżanki – pani Zdzisławy Pieczyńskiej Gąsior – konsultanta WODN.

Czytaj więcej

Interdyscyplinarny Konkurs Ekologiczno-Regionalny Komunikat o zakwalifikowaniu uczniów do etapu rejonowego.

Na podstawie protokołów przesłanych do Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim, uprzejmie informujemy, że do etapu rejonowego Interdyscyplinarnego Konkursu Ekologiczno-Regionalnego zakwalifikowali się uczniowie zamieszczeni na liście

Czytaj więcej

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO Z WODN LUTY'21

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO Z WODN LUTY'21

Zapraszamy wszystkich nauczycieli do zapoznania się z materiałami przygotowanymi na Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który świętujemy 21 lutego.

Czytaj więcej

Żegnamy karnawał

Żegnamy karnawał

Tłusty czwartek tuż, tuż… a wkrótce ostatki. W ramach cyklu Akcja „Inspiracja” przygotowaliśmy dla Państwa zbiór materiałów poświęcony aktywnościom związanym ze świętowaniem tych niecodziennych dni.

Czytaj więcej

Rozporządzenia MEN i Rady Ministrów

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi rozporządzeniami: rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 202) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 207).

Czytaj więcej

Egzamin ósmoklasisty i maturalny  w 2021 roku – vademecum nauczyciela

Egzamin ósmoklasisty i maturalny w 2021 roku – vademecum nauczyciela

Zachęcamy nauczycieli przygotowujących uczniów do tegorocznych egzaminów zewnętrznych do skorzystania z zestawów zeszytów przedmiotowych z serii „Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku. Vademecum nauczyciela” i „Egzamin maturalny w 2021 roku. Vademecum nauczyciela”. Zestawy zostały przygotowane przez ekspertów pracujących przy opracowywaniu zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2021 r.

Czytaj więcej

Zmiana w Podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.), dokonał zmiany w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/21. Zmiana polega na dodaniu 6 kierunku: „6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.”

Czytaj więcej

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego 2021

Szanowni Państwo
Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XV. edycji jednorazowych stypendiów naukowych
Marszałka Województwa Łódzkiego (nabór wniosków odbędzie się w terminie od 1 lutego do 19 marca).

Czytaj więcej

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Dzisiaj 27 stycznia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Tegoroczne obchody, ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, odbędą się przede wszystkim w formie on-line.

Czytaj więcej