Aktualności

Zapraszamy do współredagowania Forum Nauczycielskiego

Zapraszamy do współredagowania Forum Nauczycielskiego

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do współredagowania wydawanego przez nasz Ośrodek kwartalnika „Forum Nauczycielskie”. Materiały do 94. numeru „Forum Nauczycielskiego" można przesyłać do 5 listopada 2020 r. na adres: forumnauczycielskie@wodn.piotrkow.pl lub j.szymczyk@wodn.piotrkow.pl

Czytaj więcej

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru naszego kwartalnika

Czytaj więcej

Nowe Rozporządzenia MEN

Zachęcamy do zapoznania się z opublikowanymi w Dzienniku Ustaw tekstem jednolitym dwóch rozporządzeń:
- z dn. z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.poz. 1551),
- z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. poz. 1552).

Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 4 IX 2020

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1359).

Czytaj więcej

Poradnik

Poradnik

Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, innymi resortami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, przygotowało poradnik „Bezpieczna szkoła.

Czytaj więcej

Zasady bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.

Czytaj więcej

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21

28 sierpnia 2020 r. Minister Edukacji Narodowej pan Dariusz Piontkowski skierował list do uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.

Czytaj więcej

Dobre praktyki w zakresie zdalnej edukacji - poradnik MEN

Dobre praktyki w zakresie zdalnej edukacji - poradnik MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało poradnik „Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”. Materiał został opracowany na podstawie informacji zebranych przez kuratorów oświaty od dyrektorów szkół. Poradnik zawiera wskazówki, jak organizować nauczanie na odległość czy nauczanie w wariancie mieszanym. Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/dobre-praktyki-w-zakresie-zdalnej-edukacji--poradnik-men

Czytaj więcej

Aplikacja ProteGO Safe

Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGO Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.

Czytaj więcej