Aktualności

Ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych
„Oto jest ktoś, kto odczytuje bolszewickie szyfry”.
Komunikat dla nauczycieli historii szkół ponadpodstawowych

Serdecznie zapraszamy nauczycieli uczących w szkołach ponadpodstawowych do zaciekawienia uczniów ogólnopolskim konkursem pn.
”Oto jest ktoś, kto odczytuje bolszewickie szyfry”. Szczegółowe informacje zawarte zostały w regulaminie oraz w notatce Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi.
Doceniając działania edukacyjne IPN - Oddział w Łodzi oraz ideę Konkursu Zachęcamy Państwa Nauczycieli do rozpropagowania informacji wśród uczniów.

Czytaj więcej

Zaproszenie na warsztaty metodyczne: Jak społeczno-emocjonalne uczenie się pomaga dzieciom odnosić sukcesy w szkole, miejscu pracy i życiu?

Czytaj więcej

Zaproszenie na warsztaty plastyczne: „Jakie miłe to spotkanie, choinko zielona”
- Boże Narodzenie w papieroplastyce

Czytaj więcej

Zaproszenie na warsztaty metodyczne: Jak przygotować karty pracy dla uczniów online
- edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 18 listopada 2020 r.

19 listopada zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2047). Rozporządzenie to określa m.in. zasady wypłacania nauczycielom dodatku 500+.

Czytaj więcej

Techniki nauki- nowy cykl edukacyjny TVP VOD

Techniki nauki- nowy cykl edukacyjny TVP VOD

"Techniki nauki" – w nowym cyklu edukacyjnym TVP VOD uczniowie mogą się dowiedzieć, jak się efektywnie uczyć, szybciej czytać i więcej oraz na dłużej zapamiętywać.

Czytaj więcej

VI. EDYCJA DNIA GŁOŚNEGO CZYTANIA BIBLII

VI. EDYCJA DNIA GŁOŚNEGO CZYTANIA BIBLII

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Miejska Biblioteka Publiczna i Centrum idei ,,Ku Demokracji” w Piotrkowie Trybunalskim przygotowują VI. Dzień Głośnego Czytania Biblii. Celem projektu jest realizowanie podstawowych kierunków polityki oświatowej - wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych oraz upowszechnianie czytelnictwa i pogłębianie znajomości biblijnych tekstów.

  • Arcybiskup Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki, 
  • Tobiasz Bocheński  Wojewoda Łódzki,
  • Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego,
  • Waldemar Flajszer Łódzki Kurator Oświaty
  • Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Czytaj więcej

Zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek do 29 listopada

Zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek do 29 listopada

Od poniedziałku, 9 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie do 29 listopada Minister Edukacji Narodowej przedłuża zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych).

Czytaj więcej

Zaproszenie na Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Czytaj więcej