Aktualności

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Zachęcamy do zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 990).

Czytaj więcej

Dwa nowe Rozporządzenia MEN

Zachęcamy do zapoznania się z dwoma rozporządzeniami MEN z 28 V 2020 r.

Czytaj więcej

Projekt „Wiktoria 1920”

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o rozpoczęciu cyklu historycznego poświęconego Bitwie Warszawskiej – „Wiktoria 1920”. Przez najbliższe 7 miesięcy, co tydzień, na stronie niepodlegla.gov.pl oraz na łamach prasy, publikowane będą materiały, które pokażą jak wyglądały kolejne tygodnie 1920 roku. Projekt realizowany jest przez Biuro Programu „Niepodległa” we współpracy z Ośrodkiem KARTA.

Czytaj więcej

Rozporządzenie dla szkół prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 642). (Rozporządzenie MEN).

Czytaj więcej

Inicjatywy organizowane dla użytkowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi w okresie pracy zdalnej placówek oświatowych

Inicjatywy organizowane dla użytkowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi w okresie pracy zdalnej placówek oświatowych

Szanowni Państwo! Zdecydowanie zachęcamy do korzystania z materiałów przygotowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi, które są dostępne na stronie : (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi) i profilu na facebooku: (Facebook)

Czytaj więcej

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Szanowni Państwo Publikujemy list Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rekrutacji do publicznych placówek wychowania przedszkolnego i publicznych szkół podstawowych.

Czytaj więcej

Zasady bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust. Załącznikiem do listu są Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W wytycznych zostały wymienione obowiązki, jakie leżą po stronie pasażera, kierowcy i obsługi pojazdu oraz przedsiębiorcy w czasie korzystania z transportu zbiorowego.

Czytaj więcej

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. Więcej informacji, w tym zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty można znaleźć na stronie: www.gov.pl/web/edukacja/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20192020

Czytaj więcej