Aktualności

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

3 lipca Minister Edukacji Narodowej ustalił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Zachęcamy do zapoznania się z dwoma rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniającymi rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1110  i 1111).

Czytaj więcej

XXIII Konkurs Interdyscyplinarny Ekologiczno - Regionalny zostaje,
w związku z przeprowadzeniem tylko etapu szkolnego, unieważniony.

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 oraz powołując się na § I l e rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że XXIII Konkurs Interdyscyplinarny Ekologiczno - Regionalny zostaje, w związku z przeprowadzeniem tylko etapu szkolnego, unieważniony.

Czytaj więcej

Ekologiczna sesja popularnonaukowa

Ekologiczna sesja popularnonaukowa

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalski, oprócz realizowania podstawowych zadań statutowych, podejmuje wiele działań i inicjatyw, których celem jest pomoc nauczycielom w rozwijaniu pasji, talentów, zdolności i kreatywności uczniów. Jednym z takich działań jest ekologiczna sesja popularnonaukowa adresowana do uczniów ze szkół ponadpodstawowych, która jest organizowana już od kilkunastu lat. Tegoroczna sesja przebiegała pod hasłem „Ekologia – Tak! Tu i teraz!” i miała charakter wyjątkowy.

Czytaj więcej

Bank dobrych praktyk z zakresu kształcenia na odległość

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, przygotowuje się do stworzenia banku dobrych praktyk z zakresu działalności szkół i placówek systemu oświaty oraz innych podmiotów w kształceniu na odległość, a także pracy zdalnej.  Bank będzie repozytorium doświadczeń, zawierającym rozwiązania/propozycje w zakresie pracy na odległość, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Zachęcamy do zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 990).

Czytaj więcej

Dwa nowe Rozporządzenia MEN

Zachęcamy do zapoznania się z dwoma rozporządzeniami MEN z 28 V 2020 r.

Czytaj więcej

Projekt „Wiktoria 1920”

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o rozpoczęciu cyklu historycznego poświęconego Bitwie Warszawskiej – „Wiktoria 1920”. Przez najbliższe 7 miesięcy, co tydzień, na stronie niepodlegla.gov.pl oraz na łamach prasy, publikowane będą materiały, które pokażą jak wyglądały kolejne tygodnie 1920 roku. Projekt realizowany jest przez Biuro Programu „Niepodległa” we współpracy z Ośrodkiem KARTA.

Czytaj więcej

Rozporządzenie dla szkół prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 642). (Rozporządzenie MEN).

Czytaj więcej