Start
poniedziałek, 25 wrzesień 2017
Advertisement
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018
Napisał Administrator   

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2017/18

Szkolenie dla nauczycieli
Napisał Administrator   
10 października 2017 r. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna się szkolenie dla nauczycieli EDB w zakresie udzielania pierwszej pomocy (nr formy w Ofercie edukacyjnej - 156). Początek zajęć - godz. 15.00. Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy zainteresowane osoby.  Kontakt - tel. 44 649 65 66.

Polsko-niemieckie spotkania: województwo łódzkie i land Badenia Wirtembergia
Napisał Administrator   
Samorząd województwa łódzkiego zaprasza do udziału w konkursie szkolnym, organizowanym przez Województwo Łódzkie i region partnerski Badenię Wirtembergię, który w roku szkolnym 2017/2018 będzie odbywał się pod hasłem Polsko-niemieckie spotkania: województwo łódzkie i land Badenia Wirtembergia.

Konkurs skierowany jest do uczniów języka niemieckiego.

Więcej informacji, a także warunki udziału będzie można znaleźć na uruchomionej we wrześniu stronie: www.nachbarn-im-westen.de

Konkurs trwa przez cały pierwszy semestr, prace dzieci nadsyłają za pośrednictwem szkół do 15 lutego 2018. Przystąpić do konkursu można w każdym czasie.
XIV sesja popularnonaukowa
Napisał Administrator   
Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału
XIV sesji popularnonaukowej uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych 
o tematyce ekologicznej.
Termin sesji: 26.10.17 (czwartek)


Fundacja Uniwersytet Dzieci - "Technologie z klasą"
Napisał Administrator   
Szanowni Państwo,
 
już od 19 września startuje nowy program Fundacji Uniwersytet Dzieci - "Technologie z klasą". Jego celem jest wsparcie nauczycieli klas I-III i VII w nauczaniu nowych treści z zakresu programowania. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Do programu mogą się zapisać nauczyciele szkół podstawowych z całej Polski. 

OFERTA WRZESIEŃ
Napisał Administrator   
Zapraszamy na formy doskonalenia realizowane
we wrześniu 2017 r.

Czytaj całość...
OFERTA PAŹDZIERNIK
Napisał Administrator   
Zapraszamy na formy doskonalenia realizowane w październiku 2017 r.

Czytaj całość...
Ogólnopolski Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków
Napisał Administrator   
Szanowni Państwo,
Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje, iż na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa ogłoszony został Ogólnopolski Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym „Zabytek Poznany”.
Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie:
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018
Napisał Administrator   
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018
  • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  • Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  • Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  • Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  • Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  • Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.
XXVI PLENER MALARSKI
Napisał Administrator   
Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Mazowieckim oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim zapraszają na wystawę malarstwa "Piękno przyrody pędzlem malowane".
Zaproszenie do współtworzenia Forum Nauczycielskiego
Napisał Administrator   
ScreenShot179.jpg

Szanowni Państwo Czytelnicy i Sympatycy Kwartalnika Oświatowego
Forum Nauczycielskie!
Serdecznie zapraszamy do dzielenia się na łamach Forum Nauczycielskiego swoimi dydaktycznymi doświadczeniami
i refleksjami, ciekawymi wydarzeniami z życia Waszych szkół i placówek oświatowych.
Jeśli chcecie, by informacja o podejmowanych przez Was  inicjatywach edukacyjnych wyszła daleko poza Waszą placówkę
i była inspiracją dla innych - piszcie do nas. Bądźcie współtwórcami naszego czasopisma!
Materiały do kolejnego, 82. numeru FN, zbieramy do 20 października 2017 r.Szczegółowych informacji udziela Jadwiga Szymczyk
kontakt: 44 649 65 66 w. 38KURSY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I KLAS I-III
Napisał Administrator   
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III szkół podstawowych informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia placówek, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli prowadzenie zajęć językowych w placówce wychowania przedszkolnego można powierzyć osobie, która:
1. ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w  §4 ust.1 lub 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji
2. legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej B2
3. ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka obcego

Czytaj całość...
KURS KWALIFIKACYJNY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
Napisał Administrator   
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
liczba godzin: 150
cena: 1000 zł przy grupie min. 15 osób. W przypadku mniejszej liczby zainteresowanych cena może ulec zmianie.

Kurs nadaje przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego oraz uzyskują kwalifikacje zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537, z późn. zm.).

Czytaj całość...
Wpłaty gotówkowe bez prowizji
Napisał Administrator   
Szanowni Państwo!

Informujemy, że wpłat gotówkowych za formy doskonalenia można dokonać bez prowizji w oddziałach Banku PEKAO SA na konto Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.

Numer konta
58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

Jednocześnie informujemy, że nie ma już możliwości dokonywania wpłat w kasie WODN.

UM1.jpg UM1.jpg UM1.jpg MEN.jpg KO.jpg CKE.jpg OKE.jpg ORE.jpg BPP.jpg