Start
niedziela, 26 maj 2019
Advertisement
Menu witryny
Start
Galerie
Linki
Do pobrania
Licznik odwiedzin

Fragmenty artykułów z numeru 63
Napisał Administrator   

2013. ROKIEM JULIANA TUWIMA

Przedsięwzięcie pod nazwą: 2013 Rokiem Juliana Tuwima, którego realizatorami są: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim wraz z filiami w Bełchatowie, Opocznie, Radomsku, Tomaszowie Mazowieckim oraz Miejski Ośrodek Kultury, swoimi działaniami wpisuje się w obchody, ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospo¬litej Polskiej, Roku Juliana Tuwima. Marszałek Województwa Łódzkiego objął przedsięwzięcie Hono¬rowym Patronatem, a patronatami medialnymi: Telewizja Polska Łódź, Informacje Piotrkowskie, Radio strefa fm, ePiotrkow.pl, Tydzień Trybunalski.

Wśród wielu różnorodnych działań, skierowanych zarówno do nauczycieli, jaki i uczniów, znajdują się konkursy plastyczne, literackie, konferencje, seminaria, przeglądy recytatorskie, poezji śpiewanej, tłumaczenie utworów poety na języki obce, scenariusze zajęć dydaktyczno-wychowawczych, tworzenie komiksów. Ich realizacja jest zaplanowana na cały rok. Zaintere-sowani będą mogli uczestniczyć w zaproponowanych formach stacjonarnie i z wykorzystaniem e-learningu.

II Wiosenna Akademia Sztuki dla twórczych nauczycieli

Po doświadczeniach z ubiegłego roku, postanowiliśmy nie tylko kontynuować nasze działania, ale nawet je rozszerzyć. W ramach zajęć, które mogą sprawić przyjemność i satysfakcję będziemy przede wszystkim się uczyć. Efekty takiej nauki, mam nadzieję, będą przekazywane uczniom zarówno w formie kolejnej porcji wiedzy i umiejętności na zajęciach lekcyjnych jak i pozalekcyjnych.

W ramach Akademii Sztuki będziemy znów malować, pisać, fotografować, kleić i wycinać. Nowością będą zajęcia muzyczne i ceramiczne. W 2012 roku zgrupowaliśmy wszystkie formy w jednym tygodniu i w jednym miejscu. Teraz – nasze działania będą rozłożone w czasie: w maju i w czerwcu i w różnych miejscach – tam, gdzie znajdą się chętni do artystycznego działania. 

Staramy się, aby wszystkie formy zawierały element tak ważnej w naszym życiu ochrony przyrody. Tematy zajęć mają zwrócić uwagę nauczycieli na to jak wdzięcznym motywem działań artystycznych może być nasze naturalne otoczenie.

Postawy nauczycielskie

Obecnie stwierdza się, iż to nauczyciel jest istotnym współtwórcą sukcesu lub niepowodzenia ucznia. Zatem na proces edukacji wielki wpływ mają "prawdziwe, często nie uświadamiane, uczucia i postawy nauczycieli - istniejące niezależnie od świadomych i zaakceptowanych poglądów, przekonań i planów działania".

Określane są one mianem "ukryty program" lub "wewnętrzny program", który niejednokrotnie wpływa silniej na proces kształcenia uczniów niż ustalony i przyjęty program działania. Chodzi tu o uczucia, postawy, potrzeby, przekonania nauczyciela, z których on sam często nie zdaje sobie sprawy, a w interakcji z uczniem mają one podstawowe znaczenie. Te składniki osobowości kształtują się w ciągu całego życia i pod wpływem różnych czynników. Trudno jest więc określić, jakie są one naprawdę i jak wpływają na nasze zachowanie.

W pracy nauczyciela z uczniami dadzą się wyróżnić trzy zasadnicze grupy uczuć, postaw i poglądów wchodzących w zakres ukrytego programu: pierwsza to postawy nauczyciela wobec uczenia się i nauczania, druga to jego postawy wobec uczniów, trzecia - postawy wobec samego siebie.

 O wychowaniu dzieci Jędrzeja Kitowicza słów kilka…

Jak motywować? Pytanie to stanowi punkt wyjścia rozważań nad sposobami zachęcania ucznia do nauki i aktywności szkolnej. Stało się ono w zasadzie kluczowym zagadnieniem dydaktyki ostatnich lat, nie tylko polskiej, ale także europejskiej. Konieczność jego postawienia jest oczywiście wynikiem postępu cywilizacyjnego, który oferuje młodym ludziom wiele różnorodnych zajęć i pasji, często stokroć ciekawszych niż praca z podręcznikiem czy zeszytem lekcyjnym. Reklama, Internet, a w nim portale społecznościowe, sklepy, gry, filmy i inne zdobycze współczesnej techniki skutecznie odciągają młodego człowieka od zajęć szkolnych. Nie należy tu dzielić świata na młodych i starych, czyli uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Nie oszukujmy się, dorosłym także Internet zabiera wiele cennego czasu, więc dlaczego ten wzorzec nie miałby być przeniesiony na młodsze pokolenie?


UM1.jpg UM1.jpg UM1.jpg MEN.jpg KO.jpg CKE.jpg OKE.jpg ORE.jpg BPP.jpg