Start
niedziela, 26 maj 2019
Advertisement
Menu witryny
Start
Galerie
Linki
Do pobrania
Licznik odwiedzin

Fragmenty artykułów z numeru 59
Napisał Administrator   

Na rzecz zrównoważonego rozwoju  

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim od wielu już lat współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowi-ska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, realizując szereg przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną.

Głównym celem edukacji ekologicznej Ośrodka jest kształtowanie świadomości ekologicznej, przez co rozu-miemy posiadanie wiedzy przyrodniczej, znajomości globalnych i lokalnych zagrożeń ekologicznych oraz umiejętność działania na rzecz ochrony środowiska.
Zadania te WODN w Piotrkowie Tryb realizuje poprzez różne formy działania, m.in.:
· kursy, warsztaty, wyjazdowe konferencje ekologi-czne, seminaria,
· konkursy,
· sesje popularno-naukowe,
· plenery malarskie,
· publikacje w Forum Nauczycielskim.

I Wiosenna Akademia Sztuki dla twórczych nauczyciel

A cóż to takiego? I komu ma służyć? Przecież nauczyciel ma już tyle zajęć i ciągle jest „atakowany” nowymi ofertami doskonalenia. To prawda, ale przecież w tym zawodzie zawsze tak było. Część szkoleń przyjmujemy do siebie, bo uznajemy, że są potrzebne, choć niekoniecznie sympatyczne. Część odrzucamy, bo „po co, przecież już tyle wiem?”. Aż przychodzi moment, że szukamy czegoś naprawdę dla siebie, dla własnego, nieprzymuszonego rozwoju, dla przyjemności i satysfakcji, której ciągle mamy za mało.
My, nauczyciele, powinniśmy u uczniów odkrywać talenty, „szlifować szkolne diamenty”, ale… No, właśnie! A my? Może też mamy talenty, bardziej lub mniej ukryte? Może chcielibyśmy realizować swoje pasje, tak, aby znalazło się dla nich miejsce w procesie kształcenia. Uczniowie, z przyjem-nym zaskoczeniem, popatrzą na pana od fizyki, który pisze wiersze i na panią matematyczkę, która maluje obrazy. Młodzież często docenia wyjście poza schemat. To im imponuje, a nas – dorosłych zbliża do ich świata. Nie jesteśmy już tylko zaszufladkowanymi specjalistami od wystawiania ocen. Pokazując swoje pasje, poddajemy się ocenie innych, a przy okazji robimy coś pożytecznego dla siebie ale i innych. 

 Ekologiczne projekty edukacyjne w Publicznym Gimnazjum w Wolborzu 

Od trzech lat nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Wolborzu p. Alina Adamczyk i p. Teresa Żegota współ-pracują w realizacji projektów z Centrum Edukacji Obywatelskiej. W pierwszym roku współpracy uczniowie podjęli się realizacji projektu „ZIELONY TRANS-PORT W WOLBORZU”. Do najważniejszych działań można zaliczyć: konkurs plastyczny „Zielony transport”, konkurs literacki „Transport przyszłości”, promocję ciekawych miejsc w gminie – rajd rowerowy z udziałem Wolborskiego Towarzystwa Kultury i Turystyki oraz przedstawicieli Masy Krytycznej z Piotrkowa Tryb. do rezerwatów Sulejowskiego Parku Krajobrazowego oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy, akcję „Drzewko dla klimatu” polegającą na wykonaniu skalnika, wykonanie plakatów i ulotki, filmu przyrodniczego czy lekcję w przedszkolu. Wnioski wynikające z realizacji projektu: uczniowie są świadomi konsekwencji wynikających z emisji CO2 do atmosfery, częściej korzystają z rowerów jako środka transportu a społeczność lokalna została poinformowana o zrównoważonym transporcie.

 Nauczyciele – pasjonaci, których warto poznać

Są wśród nas - nauczycieli, osoby o wybitnych zdolnościach artystycznych, kochający swoją pracę i podopiecznych z całego serca, dający z siebie innym o wiele więcej, niż rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, twórczy i pozostawiający trwały ślad w kulturze dla po-tomnych. Do grona nauczycieli – pasjonatów zaliczyć należy Danutę Agnieszkę Ilinicz – Kiełkiewicz – plastyka i twórcę słowa „od serca do serca”, od 15 lat zajmującą się arteterapią.
Od 50. lat w zawodzie nauczyciela plastyki i techniki w Piotrkowie Trybunalskim, początkowo w szkołach podstawowych: nr 11, nr 8, nr 14, nr 7; w III Liceum Ogólnokształcącym, kolejne 10 lat w Studium Nauczycielskim, następne 17 lat nauczyciel akademicki w piotrkowskiej uczelni kolejno: w Wyższej Szkole Pedagogi-cznej, potem Akademii Świętokrzyskiej, obecnie w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Piotrkowie Trybunalskim. Laureatka „Złotej Wieży Trybunalskiej” w 2003 roku, uhonorowana przez Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa za wieloletnią działalność twórczą na rzecz Naszego Miasta i jego mieszkańców.


UM1.jpg UM1.jpg UM1.jpg MEN.jpg KO.jpg CKE.jpg OKE.jpg ORE.jpg BPP.jpg